Veel fijne herineringen
Verzachten onze smart
Voorgoed uit ons midden
Maar altijd in ons hart

Met grote droefheid, maar dankbaar voor alles wat zij in
haar zorgzame leven voor ons betekend heeft, geven wij u
kennis van het plotseling overlijden van onze lieve moeder
en fijne oma

MARIA CORNELIA TERNELDILI HUIJPS

Sinds 4 oktober 1995 weduwe van
WILHELMUS CORNELIS TERNELDILI

in de leeftijd van 75 jaar

Roosendaal: Annie en Toon Vermunt-Terneldili
Mario en Silvia
Roosendaal: Jenny en Johan van Dijk-Terneldili
Roosendaal: Marcel Terneldili

4701 EG Roosendaal: 26 mei 2004

Moeder is opgebaard in het uitvaartcentrum van DELA
Robijndijk 215 te Roosendaal. Er is gelegenheid om af-
scheid te nemen op vrijdag 28 mei van 19.30 tot 20.15 uur.

De crematieplechtigheid vindt plaats op zaterdag 29 mei
om 15.30 uur in de aula van het crematorium te
Bergen op Zoom, Mastendreef 5.

Er is gelegenheid tot schriftelijk condoleren voor aanvang
van de crematieplechtigheid, persoonlijk condoleren na de
plechtigheid in de ontvangkamer van het crematorium.

Wilt u indien u geen persoonlijke kennisgeving heeft
ontvangen, deze aankondiging als zodanig beschouwen