zonder nog iets te zeggen
niets meer te vragen
zo vergingen zijn laatste dagen.
Niemand weet wat hij dacht
en heeft geleden.
Rust nu maar zacht lieve man
je hebt je strijd gestreden.

Thuis in zijn vertrouwde omgeving hebben wij afscheid
moeten nemen van mijn lieve man, onze zorgzame vader
voorzien van het H. Sacrament der zieken, van ons is
heegegaan, mijn dierbare man, onze zorgzame vader
en mijn lieve opa.

Wilhelmus Cornelis
Terneldili
echtgenoot van van
Maria Cornelia Huijps
in de leeftijd van 75 jaar

Roosendaal: M.C. Terneldili-Huijps
Roosendaal: Annie en Toon
Vermunt-Terneldili
Mario en Silvia
Roosendaal: Jenny en Johan
van Dijk-Terneldili
Roosendaal: Marcel

4701 EG Roosendaal: 4 oktober 1995


De afscheidsdienst zal gehouden worden op zaterdag
7 oktober om 10.00 uur in de aula van het crematorium
te Bergen op Zoom, Mastendreef 5.

Samenkomst in het crematorium.
Er is gelegenheid tot schriftelijk condoleren voor aanvang
van de dienst in de ontvangkamer van het crematorium.
Mijn man is opgebaard in het uitvaartcentrum van
Dela te Roosendaal, Robijndijk 215.
Er is gelegenheid tot het brengen van een afscheidsbezoek
op vrijdag 6 oktober van 18.00 tot 19.00 uur.

Wilt u, indien u geen persoonlijke kennisgeving heeft
ontvangen, deze aankondiging als zodanig beschouwen