Rust nu maar zacht, je hebt je strijd gestreden.
Je hebt het als een moedig mens gedaan.
Wie kan begrijpen wat je hebt geleden?
Wie kan 't voelen wat je hebt doorstaan?
Ma, je was een schat voor ons allen,
je te moeten missen zal ons zwaar vallen.
Diep trots zijn we zo'n moeder te hebben gehad,
je blijft altijd bij ons, diep in ons hart.

Moe en uitgeput van de strijd tegen een slopende ziekte is, voorzien van H. Sacrament der
zieken, van ons heengegaan, onze lieve, zorgzame moeder.

Dimphna Elisabeth Leonie van Nijnatten
DINA

weduwe van

Adrianus Josephus van Emden

in de leeftijd van 74 jaar.


Roosendaal: 3 september 2002
Dr. Poelsplein 10

De avondwake wordt gehouden op vrijdag 6 september om 19.00 uur in de
r.k. parochiekerk OL Vrouw van Fatima Dr. Schaepmanlaan 90 te Roosendaal.
Ons ma is opgebaard in het uitvaartcentrum van DELA, Robijndijk 215 te
Roosendaal (a.u.b. inrijden vanaf de Flintdijk), alwaar u afscheid van haar
kunt nemen op vrijdag 6 september aansluitend aan de avondwake.

De plechtige uitvaartdienst vindt plaats op zaterdag 7 september om 12.45 uur
in voornoemde kerk, waarna de crematieplechtigheid volgt in de aula van
het crematorium te Breda, ingang Tuinzigtlaan.

Samenkomst in de kerk.

Voorafgaande aan beide diensten is er gelegenheid tot schriftelijk condoleren
in de kerk en na afloop persoonlijk in de codelanceruimte van het crematorium.