Op 23 juni 2000 is overleden

Petronella Hendrina Huijps
weduwe van
Dominicus van den Beemd

Roosendaal
Zorgcentrum De Brink, kamer 828

De plechtige uitvaartdienst vind plaats op dinsdag 27 juni
om 10.30 uur in de kapel van zorgcentrum De Brink
Melisstokelaan 5 te Roosendaal
Aansluitend volgt de begrafenis op de algemene bergaafplaats
Zegestede, Rucphensebaan 95, aldaar

De avondwake wordt gehouden op maandag 26 juni
om 19.00 uur in voornoemde kapel
Ons ma ligt opgebaard in het mortuarium van De Brink,
alwaar gelegenheid is tot afscheid nemen op maandag
aansluitend aan de avondwake

Wilt u namens de kinderen en kleinkinderen, indien u geen
rouwbrief heeft ontvangen, deze kennisgeving als zodanig beschouwen.