Vol droefheid is ons hart
Je lijden zien, je niet kunnen helpen,
dat was onze grootste smart

Na een dappere strijd, die hij bewust tot het einde
heeft gestreden, delen wij u met droefheid mede, dat
voorzien van het H. Sacrament der zieken, van ons is
heegegaan, mijn dierbare man, onze zorgzame vader
en lieve opa.

Dominicus van den Beemd
echtgenoot van
Petronella Hendrina Huijps
in de leeftijd van 77 jaar

Roosendaal: P.H. van den Beemd-Huijps
Tholen: Annie en Leen
van Driel-van den Beemd
Petra en Peter
Roosendaal: Cees en Lian
van den Beemd-van Emden
Edwin, Remco
Roosendaal: Pierre van den Beemd
Wouw: Mien en Rinus
Talboom-van den Beemd
Angela, Nathalie
Roosendaal: Ria en Ad
van Emden-van den Beemd
Familie van den Beemd
Familie Huijps

Roosendaal: 26 augustus 1996
Huize "De Brink",KAMER 127

De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op vrijdag
30 augustus om 10.30 uur in de kapel van Huize "De Brink"
Melisstokelaan 5 te Roosendaal.
Aansluitend volgt de begrafenis op de algemene begraafplaats
Zegestede, Rucphensebaan 95, aldaar
Samenkomst in de kapel.
De avondwake wordt gehouden op donderdag 29 augustus
om 19.00 uur in voornoemde kapel
Vader ligt opgebaard in het mortuarium van Huize "De Brink"
U kunt afscheid van hem nemen op donderdag
29 augustus van 18.00 tot 19.00 uur
Voorafgaande aan beide diensten is er gelegenheid tot
schriftelijk condoleren in de kapel en na afloop
persoonlijk in de aula op de begraafplaats.
Gelieve, indien u geen rouwbrief heeft ontvangen
deze kennisgeving als zodanig te beschouwen