Algemene kennisgeving


Dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend
in zijn welbesteed leven delen wij u mede dat
gesterkt door het H. Sacrament der zieken
in het Mariaziekenhuis te Tilburg tot onze diepe
droefheid is overleden mijn innig geliefde man
onze goede en zorgzame vader, opa, broer, zwager en oom.

ADRIANUS VAN DEN BEEMD
echtgenoot van
Petronella Johanna van Dam
in de leeftijd van 62 jaar

Oud Gastel: P.J. van den Beemd-Dam
Roosendaal: C.W.P Rijnkels - van den Beemd
J. Rijnkels
Oud Gastel: W.A.C. de Jong - van den Beemd
M. de Jong
Ronny en Marcel
Oudenbosch: J.L. v/d Westen - van den Beemd
H. v/d Westen
Oud Gastel: Fam. van den Beemd Fam. Dam

4751 BC Oud Gastel, 31 maart 1973

De plechtige uitvaartdienst waarbij u beleefd wordt uitgenodigd,
vind plaats op woensdag 4 april a.s te 10.00 uur in de
parochiekerk van de H. Laurentius te Oud Gastel
Hedenavond om 19.00 uur rozenkransgebed in de kapelvan het
St. Josephpension, Veerkensweg 13

Dinsdag 3 april avondmis ter intentie van onze dierbare overledene
om 09.30 uur in de aula van het crematorium, Mastendreef 5
in bovengenoemde kerk

Samenkomst a.s woensdag om 09.45 uur bij de rouwkapel
aan de Veerkensweg waar vader vanaf dinsdag ligt opgebaard.

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren
in Cafe-restaurant Vogelaars Markt 8.