Bedroefd maar dankbaar dat wij haar zo lang in ons
midden mochten hebben, geven wij u kennis dat van
ons is heengegaan, voorzien van het H. Sacrament
der zieken, onze lieve, zorgzame moeder, schoon-
moeder, lieve oma en mijn overgrootmoeder.

Gertruda Oscar Maria Bergs
weduwe van
Hendricus Adrianus van Emden
* 14 september 1925 3 december 2003

Roosendaal: Kinderen , Kleinkinderen, Achterkleinkind.

Roosendaal, 3 december 2003
Telefoonstraat 23
Corr.adres: A.C. van Emden
Chr.Huygensstraat 33a 4702 RX Roosendaal

Moeder en oma is opgebaard in het uitvaartcentrum van
DELA, Robijndijk 215 te Roosendaal.
gelegeheid tot afscheid nemen op zondag 7 december van
14.00 tot 15.00 uur.

De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op maandag
8 december om 13.15 uur in de H.Hartkerk, H.Hartplein 28
te Roosendaal, Waarna aansluitend de crematieplechtigheid
volgt in het crematorium, Mastendreef 5 te Bergen op Zoom

Samenkomst in de kerk.

Er is voorafgaand aan de uitvaartdienst gelegenheid tot
schriftelijk condoleren achterin de kerk en na de crematie-
plechtigheid persoonlijk in de ontvangkamer van het crematorium