Heel bijzonder,heel gewoon
gewoon een heel bijzondere vrouw

Met droefheid geven wij u kennis dat, na een
korstondige ziekte, zacht en kalm, van ons is
heengegaan onze lieve en zorgzame moeder
en onze liev oma.

ADRIANA CORNELIA
VAN DEN BEEMD
weduwe van
LEONARDUS PETRUS WEZENBEEK
in de leeftijd van 76 jaar

Oud Gastel: Henk Wezenbeek
Kruisland: Cees en Anja
Wezenbeek - Kouters
Corrie
Janet en Jacky
Oud Gastel: Jan wezenbeek
Dennis
Nicky
Oud Gastel: Ad Wezenbeek
Oudenbosch: Rinus en Els Wezenbeek - Aerts
Wouter

4751 BW Oud Gastel, 6 augustus 1998
Hendrikstraat 1

De plechtige uitvaartdienst waarvoor wij u uitnodigen
vindt plaats op dinsdag 11 augustus om 10.30 uur in de
r-k parochiekerk van de H. Laurentius, Kerkstraat te Oud
Gastel. Aansluitend volgt de crematieplechtigheid in de aula
van het crematorium te Bergen op Zoom, Mastendreef 5.

Samenkomst in de kerk.

Moeder zal worden herdacht tijdens de avondwake op
maandag 10 augustus om 19.00 uur in de St. Josephkapel
aan de Veerkensweg te Oud Gastel. Vervolgens is er gelegeheid
om afscheid van haar te nemen in het uitvaartcentrum
van Dela, Robijndijk 215 te Roosendaal

Er is gelegeheid tot schriftelijk condoleren voor aanvang
van beide diensten in de kapel en in de kerk, persoonlijk
condoleren na de plechtigheid in de ontvangkamer van het
Crematorium.

Wilt u indien u geen persoonlijke kennisgeving heeft
ontvangen, deze aankondiging als zodanig beschouwen.