In je hart leven mensen,
die daar helemaal thuis zijn,
die daar blijven wonen,
zelfs als ze dood zijn.
Met een verdrietig gevoel om haar heengaan, maar met
een bevrijdend gevoel dat haar lijden nu voorbij is, geven
wij u kennis van het overlijden van mijn zorgzame vrouw,
ons lieve ma en oma
ANTONETTA CATHARINA
BAGGEN-VAN ZUNDERT
ANNIE
echtgenote van
Jo Baggen
in de leeftijd van 68 jaar.
J.G.M. Baggen
Kinderen
Kleinkinderen
9 september 2004
Kapelstraat 23 A
4741 SB Hoeven
Er wordt een avondwake gehouden op maandag 13
september om 18.30 uur in de Basiliek van de H.H. Agatha
en Barbara, Markt te Oudenbosch.
Aansluitend is er van 19.15 tot 19.45 uur gelegenheid tot
afscheid nemen in het uitvaartcentrum aan de Parklaan 5
te Oudenbosch.
De plechtige uitvaartdienst vindt plaats op dinsdag 14 sep-tember
om 10.30 uur in bovengenoemde Basiliek, waarna
de begrafenis volgt op de algemene begraafplaats aan de
Strijmondlaan te Oudenbosch.
Voor aanvang van beide diensten kan achter in de kerk
schriftelijk worden gecondoleerd.
Na de begrafenis kunt u de familie persoonlijk condoleren
in Hotel De Kroon, Markt 35 te Oudenbosch.
Indien u onverhoopt geen persoonlijk bericht ontvangt,
gelieve deze kennisgeving als zodanig te beschouwen.