Na een jarenlange periode van steeds verder
afnemende lichamelijke en geestelijke ge-
zondheid doofde de kaars toch nog vrij onver-
wachts. vanaf begin maart van dit jaar werd
ze liefdevol verpleegd in het Algemeem Bur-
ger Gasthuis te Bergen op Zoom; waar ze op
zondagmiddag 26 juli kalm en vredig over-
leed aan de gevolgen van een hersenbloeding,
voorzien van het H. Oliesel.

MARIA PETRONELLA JACOBA
TIMMERMANS
weduwe van
HENDRICUS VAN DEN BEEMD
geboren 25 oktober 1925 te Rucphen

Soberheid en eenvoud liepen als een rode
draad door haar leven, Haar voorlaatste
adres was: West-Zandweg 17 te Kruisland

Zuster
Schoonzuster
Zwagers
Neven en Nichten

26 juli 1998

Wij willen haar gedenken tijdens de avondwake van woensdag
29 juli om 19.00 uur in de r-k kerk Geogius aan de
Langeweg te Kruisland. Aansluitend is er gelegenheid tot
afscheid nemen in het uitvaartcentrum van DELA,
Robijndijk 215 te Roosendaal

De plechtige uitvaartmis, waarvoor u wordt uitgenodigd,
zal plaatsvinden op donderdag 30 juli om 14.00 uur in voor-
noemde kerk. Aansluitend zullen we haar begeleiden naar
haar laatste rustplaats aldaar.

Samenkomst in de kerk

Gelegeheid tot uitsluitend schriftelijk condoleren in de
daarvoor bestemde condelanceregisters in het uivaart-
centrum van Dela en achter in de kerk.

Indien u geen rouwbrief heeft ontvangen, gelieve deze
advertentie als zodanig te beschouwen.