Het laatste blad valt van de tak,
er zal geen nieuw meer groeien,
de tak sterft af, net als het blad
en nimmer zal hij meer bloeien.
Bedroefd, doch ook dankbaar dat wij zo vele jaren verenigd
mochten zijn, geven wij u kennis van het overlijden van
mijn lieve man, ons vader, schoonvader, opa en overgroot-vader
Franciscus Talboom
Frans
echtgenoot van
Petronella Wilhelmina den Braber
Petra
in de leeftijd van 88 jaar.
Roosendaal: P.W. Talboom-den Braber
Sjaak en Ina Talboom-van der Heijden
Adrie en Ria Talboom-van Aart
Wouw: Rien en Mien Talboom-van den Beemd
Dordrecht: Carla Talboom
Kleinkinderen en achterkleinkinderen
Roosendaal, 12 oktober 2004
Corr.adres: Melis Stokelaan 5, kamer 817
4707 HP Roosendaal
De plechtige uitvaartdienst vindt plaats op zaterdag 16
oktober om 11.00 uur in de kapel van verpleeghuis De
Brink, Melis Stokelaan 5 te Roosendaal, om 12.30 uur
gevolgd door de crematieplechtigheid in de aula van het
crematorium te Bergen op Zoom, ingang Mastendreef 5.
Samenkomst in de kapel vanaf 10.45 uur.
Er is gelegenheid tot schriftelijk condoleren voor aanvang
van de kerkdienst, persoonlijk condoleren na de plechtigheid
in de ontvangkamer van het crematorium.
Wilt u, indien u geen persoonlijke kennisgeving heeft
ontvangen, deze aankondiging als zodanig beschouwen.