Enige en algemene kennisgeving

Na een lange periode van afnemende gezondheid
is op 11 oktober in verpleeghuis " De Kim"
te st. Willebrord, in volle vrede overleden
onze vader en opa.

ADRIANUS HUYPS
weduwnaar van
MARIA JOHANNA VAN HEES

in de leeftijd van 82 jaar

Kinderen , Kleinkinderen

St. Willebrord, 11 oktober 2002

Vader is opgebaard in het uitvaartcentrum van Monuta/
de Groen, Bergrand 236 te Roosendaal

U kunt daar afscheid nemen op dinsdag 15 oktober
van 19.30 tot 20.00 uur.

De crematiepdienst zal plaatsvinden op woensdag 16 oktober
om 11.00 uur in het crematorium, Mastendreef 5
te Bergen op Zoom