Bedroefd maar dankbaar dat wij hem zo lang in ons
midden mochten hebben, geven wij u kennis dat van
ons is heengegaan, mijn dierbare man, zorgzame vader,
schoonvader, lieve opa en mijn overgrootvader.

Hendricus Adrianus van Emden
echtgenoot van
Gertruda Oscar Maria Bergs
* 19 januari 1917 7 december 2002

Roosendaal: G.O.M. van Emden Bergs
Kinderen , Kleinkinderen, Achterkleinkind

4702 PJ Roosendaal, 7 december 2002
Telefoonstraat 23

Mijn man, onze vader is opgebaard in het uitvaart-
centrum van DELA, Robijndijk 215 te Roosendaal. alwaar
gelegeheid is om afscheid van hem te nemen op woensdag
11 december van 20.00 tot 20.30 uur.

De crematieplechtigheid vindt plaats op donderdag
12 december om 14.00 uur in het crematorium aan de
Mastendreef 5 te Bergen op Zoom

Na de crematie is er een samenzijn in de condelanceruimte
van het crematorium