History van de Naam van Emden


van Emden als Naam

De naam van Emden heeft niets met de stad Emden te maken.
Er zijn 2 verschillende takken van de Familie van Emden.
Enerzijds de mensen die uit Waldeck afkomstig zijn en anderzijds een tak die uit Friesland afkomstig is en mogelijk als verblijfplaats Klunderberg bij Emden hadden.

In tegenstelling tot de uit Waldeck afstammende tak, Behoorde de uit Friesland afstammende tak tot de adel/ridderdom.
Zij voerden een gelijksoortig wapen als de "van Merveldts" met wie zij verwant waren.
Daarnaast waren zij door huwelijken met Friese graven verwant.

Opvallend is dat de uit Waldeck afkomstige van Emden's ontwikkeld waren (raadsheren,geestelijken) die al in de middeleeuwen lezen en schrijven konden en ongeletterde van Emden's (boeren, herders, en arbeiders) die deze kunst niet machtig waren.

Ter zelfde tijd bestonden er tussen Friesland en Waldeck nauwe handelsbetrekkingen wegens de familiebetrekkingen van de Waldeckse regenten in Friesland.
Daardoor bestaat de mogelijkheid dat ook mensen uit Friesland ingezetene van Waldeck zijn geworden, en tot de betere klasse moeten hebben behoort.
Bewezen is dit echter niet.

De naam "Emden" is relatief zeldzaam en wordt slechts in enkele takken van de familie gevoerd.
Normaal wordt de naam "Emde" gebezigd. De oorsprong van beide namen is dezelfde.

Deze familie is terug te vinden tot 1460 en bestaat hoofdzakelijk uit vrije boeren en pachters.

Een van deze mensen werd "Bick" genoemd.
Het is mogelijk dat "Bickhermann" Johann Hermann Emde met deze verwant is, Waarbij met de tijd rekening houdende het om een voorouder moet gaan.
Dit is echter strikt een hypotese.

Ten aanzien van het geloof kan gesteld worden dat de van Emden's met slechts enkele uitzonderingen protestant waren.
(Reformation Evangelisch)

Onze tak is van de van Emden's uit Waldeck, en wij komen dus, wat zeer velen denken NIET uit de stad Emden.

Voor ons is alles begonnen in het dorpje Berndorf, bij de stad Korbach.

Met dank aan Nanni Slee van Emden waar deze informatie van afkomstig is.